Konkurs fotograficzny „Danimacje w obiektywie” (14-31.05.2020)

UWAGA!!! Przedłużamy termin nadsyłania prac – na Wasze fotografie konkursowe czekamy do niedzieli 31.05.2020 roku.

Z okazji 10. urodzin Danimatoring zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Danimacje w obiektywie”.

W terminie od 14 do 31 maja 2020 roku czekamy na Wasze zdjęcia wykonane w trakcie wydarzeń (festynów, balików, urodzinek, wycieczek, warsztatów, etc.) organizowanych lub prowadzonych przez Danimatoring i ukazujące ich uczestników (przede wszystkim Was, Wasze rodziny i znajomych). Fotografię konkursową (jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie) należy przesłać mailem na adres info@danimatoring.pl, podając jednocześnie swoje imię i nazwisko oraz jednozdaniowy opis wydarzenia, w trakcie którego powstała fotografia. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 7 zwycięzców, którym przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz sześć wyróżnień. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawiera zamieszczony poniżej regulamin.

NAGRODY

Nagroda główna:
1 x odwiedziny wybranej bajkowej maskotki w domu lub w innym miejscu na terenie Poznania, pendrive Danimatoring oraz żółty kapelusz animatora

Wyróżnienia:
3 x pendrive Danimatoring oraz żółty kapelusz animatora
3 x kubek Danimatoring oraz żółty kapelusz animatora

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Danimacje w obiektywie”

1. Organizatorem Konkursu jest firma Danimatoring Danuta Tomczak.
2. Celem Konkursu jest fotograficzne podsumowanie 10 lat działalności firmy Danimatoring, która specjalizuje się w fabularyzowanych animacjach dla dzieci. Fotografia konkursowa powinna przedstawiać uczestników jednego z wydarzeń, organizowanych przez firmę Danimatoring lub prowadzonych przez animatorów firmy Danimatoring, w czasie ich trwania. Poprzez wydarzenie rozumie się między innymi festyny, imprezy przedszkolne i szkolne (mikołajki, baliki, itp.), imprezy urodzinowe, uroczystości rodzinne z animacjami dla dzieci (wesela, komunie, chrzciny, itp.), fabularyzowane wycieczki po Poznaniu, warsztaty stałe i okazjonalne.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich, którzy kiedykolwiek uczestniczyli w wydarzeniu organizowanym lub prowadzonym przez firmę Danimatoring.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału byli oraz obecni pracownicy firmy Danimatoring.
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Fotografię konkursową należy przesłać w terminie od 14 do 24 maja 2020 roku mailem na adres info@danimatoring.pl.
Aktualizacja regulaminu z dnia 24.05.2020: termin nadsyłania fotografii konkursowych został wydłużony do 31 maja 2020 roku.
Treść wiadomości powinna zawierać:
– imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie,
– krótki (1-2 zdania) opis wydarzenia w trakcie, którego została wykonana fotografia.
W załączeniu do wiadomość należy umieścić:
– fotografię konkursową,
– oświadczenie rodziców, jeżeli w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić tylko jedno zdjęcie.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia, które już wcześniej zostały przekazane firmie Danimatoring i opublikowane na stronie internetowej firmy lub profilu w mediach społecznościowych (Facebook, Instargam).
9. Z nadesłanych fotografii 3-osobowe jury złożone z pracowników firmy Danimatoring wyłoni 7 najlepszych prac. Przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz 6 wyróżnień. Jury w trakcie oceniania prac będzie brało pod uwagę między innymi oryginalność przedstawienia tematu, jakość techniczną, a także pozytywny przekaz fotografii.
10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy Danimatoring oraz na profilu firmy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), najpóźniej do dnia 31 maja 2020 roku.
11. Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu terminu.
12. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz publicznego podania imion i nazwisk zwycięzców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że jest autorem zgłoszonej fotografii oraz jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii.
14. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że zgadza się na publikację fotografii konkursowej na stronie internetowej firmy Danimatoring oraz na profilu firmy w mediach społecznościowych (Facebook, Instargam).
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
16. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.